Vízia a poslanie

Vitajte na stránkach PMI Slovakia! 

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví. (Viac)

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Making project management indispensable for business results!

 

Výhody členstva

Zaujíma Ťa projektové riadenie?

Potom si na tej správnej adrese, lebo PMI poskytuje projektovým manažérom celý rad výhod:

Osobnostný rozvoj - semináre, školenia, prednášky, práca v odborných komunitách (​Viac)

Vedomosti - projektová metodika, PMI knowledhe base, vzorové dokumenty a šablóny, prístup k mnohým publikáciám (​Viac)

Networking - stretnutia s inými projektovými manažérmi, spoločné aktivity, výhody iných kapitol, zľavy na podujatia (​Viac)

Certifikácia - výber projektových certifikácií, orientácia v certifikačnom procese, program udržania certifikácie, možnosť získať PDUs na Slovensku (Viac)

Dobrovoľnícke aktivity - účasť na zaujímavých dobrovoľníckych projektoch a aktivitách PMI Slovakia (​Viac)

GET INVOLVED. STAY INVOLVED. MAKE THE MOST OF YOUR MEMBERSHIP!

 

Partneri

 

Projekt roka 2016

Súťaž “Projekt roka 2016” už vyhlásená!

Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter v spolupráci  s portálom efocus.sk vyhlasujú už 4. ročník súťaže Projekt roka.

Registrácia prebieha do 30.6.2016.

Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára: http://goo.gl/forms/eaDLacitcV. Súťaž sa otvorí, ak sa do nej v stanovenom termíne do 30. júna  zaregistruje 5 a viac prihlasovateľov projektov, ktorých po splnení tejto podmienky vyzve organizátor, aby vyplnili riadnu prihlášku a súvisiace dokumenty obsiahnuté v bode “k” podmienok súťaže (podmienky tu, alebo na stránke: http://bit.ly/1WAtsKW)

Neváhajte a zapojte sa!

 

PMBOK - Sixth Edition

PMI zaujíma Tvoj názor

V najbližších týždňoch sprístupní PMI šieste vydanie svojho najznámejšieho štandardu – Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) verejnosti za účelom jeho zhodnotenie a doplnenia. Je to príležitosť pre každého podeliť sa o vedomosti a posunúť tento kľúčový zdroj poznatkov o projektovom riadení do nových dimenzií. PMI aktualizuje tento štandard každých päť rokov a vďaka prispeniu širokej odbornej verejnosti štandard odráža aktuálne best practices väčšiny projektov.  Šieste vydanie bude obsahovať tieto významné zmeny:

  • Informácie o agilných a iných postupoch v meniacom sa prostredí budú zahrnuté v každej oblasti poznatkov (sekcia 4-13)
  • Prílohu k štandardu projektového riadenia obsahujúcu agilné a iné iteratívne techniky
  • Novú kapitolu o roly projektového manažéra vo vzťahu k projektovému trojuholníku

Koncept je prístupný každému, kto sa zaujíma o globálne štandardy PMI a to bez ohľadu na platné certifikáty či členstvo v PMI. Ak nie ste ešte zaregistrovaní, môžete tak urobiť na www.pmi.org – je to rýchle a bezplatné. Konečný PMBOK® Guide, šieste, vydanie bude zverejnený v treťom kvartáli 2017.  V rovnakom období plánuje PMI aktualizovať aj svoje štandardy pre riadenie programov a riadenie portfólia projektov.

 

Novinky

V poradí štvrté odborné stretnutie tento rok sa uskutočnilo v priestoroch AT&T. Miroslav Altman, ADP sa venoval vplyvom globálneho prostredia na programové výstupy a príprave, ktorú treba v takýchto situáciách absolvovať. Odborný výklad bol doplnený celým radom praktických príkladov. (Viac).

Valnému zhromaždeniu a voľbám do predstavenstva predchádzala prednáška na tému WBS a ako k nej pristupovať. Prezentácia je k dispozícii tu.

Témou marcového stretnutia v HPE bola synergia v projektovom tíme.  PhDr. Mojmír Kališ, PhD vo svojej prezentácii vysvetlil, aké sú kľúčové schopnosti projektového manažéra na dosahovanie súladu v tíme. (Viac)

 

Zrnko múdrosti

"If you don’t fail it’s because you did not risk enough, and if you didn’t risk enough it’s because you didn’t put your whole self out there."

Carlos Barrabes

 

Najbližšie akcie

 Na Slovensku: 

PMI Slovakia

How Can A Project Manager Handle His/Her Occupancy and Balance His/Her Personal and Professional Life

23. júna, Bratislava

V regióne:

PMI Česká republika

Delivering project under extreme time pressure 

8. júna, Brno

Soft Skills - využití intuice v PM 

16. júna, Praha

PMI Austria

HAPPY PROJECTS 16

medzinárodná konferencia 

12. mája, Viedeň

   PMI World  

PMI® Africa Congress 2016

30.8.-1.9., Accra, Ghana


PMI® Global Congress 2016

North America

25.–27. september,
San Diego, CA, USA


PMO Symposium

6.–9. november
San Diego, CA, USA