Zaujíma vás projektové riadenie? Potom ste na tej správnej adrese!

Dodávanie projektov včas a bez prekročenia rozpočtu je minimálnou požiadavkou na podnikanie pre väčšinu organizácií a v mnohých odvetviach je rozhodujúce pre dlhodobý úspech. 

Tri faktory úspechu

Tri hlavné faktory projektového úspechu

Keďže zmeny a turbulencie v podnikateľskom prostredí sa dejú tak rýchlo, existujúce praktiky riadenia projektov jednoducho nie sú primerané. Existujú však tri kľúčové faktory, ktoré by organizácia mala vziať do úvahy za každých okolností, aby zabezpečila úspešnosť projektov, ktorá sa môže premietnuť do miliónových.

 

1. Výkonní sponzori
2. Kontrola rozsahu
3. Vyzrelé procesy pre dodávanie vysokej pridanej hodnoty

 

Viac

 

PMI Slovakia Chapter je neziskovým občianským združením, ktoré reprezentuje slovenskú pobočku Project Management Institute®.

 

Naše poslanie

V službách projektovej profesie, komunity a dobrovoľníkov pod Tatrami...

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví.PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI).

PMI je vedúca nezisková a profesná celosvetová organizácia pre projektový manažment, zastrešujúca viac ako 500 000 členov a certifikovaných odborníkov projektového riadenia s lokálnymi pobočkami v 185 krajinách celého sveta. Činnosť PMI Slovakia podlieha jednak lokálnym stanovám a právnym predpisom Slovenskej republiky a jednak zásadám PMI World. Slovenskú odnož, ktorá patrí v rámci PMI pod EMEA Region 8, vedie predstavenstvo na čele s prezidentom, kontrolnú činnosť vykonáva dozorná rada.

Združenie zastrešuje na jednej strane profesionálov pôsobiacich na Slovensku a zároveň slúži ako primárny kontakt pre celosvetovú sieť PMI, kedy napomáha výmene skúseností s inými kapitolami, expertmi združenými v PMI a odbornými fórami zameranými sa na špecifické oblasti projektového riadenia. PMI Slovakia organizuje formálne i neformálne stretnutia lokálnych členov, podporuje a spoluorganizuje projektové podujatia na Slovensku, rozvíja kontakty k akademickej obci a organizáciám i firmám pôsobiacim na poli projektového riadenia, sprostredkováva informácie o zaujímavých podujatiach v blízkych krajinách, pomáha s kariérnou orientáciou, profesionálnym rastom a získaním certifikácie. O dianí i najbližších aktivitách informuje svojich členov a fanúšikov prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a pravidelného newslettru. Členovia sú našou najdôležitejšou devízou, práve oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

Zaraďte sa medzi elitu, staňte sa naším členom a rozvíjajte svoje schopnosti!

Kompetencie riadenia projektov sa považujú za kľúčové pre podnikanie, no len málo orgánizácii zvláda projekty na výbornú alebo má zavedené konzistentné projektové procesy procesy.

Pôsobivých 90% respondentov prieskumov tvrdí, že manažment projektov je buď kritický (47%), alebo dosť dôležitý (43%), pokiaľ ide o ich schopnosť dodávať úspešné projekty a zostať konkurencieschopným. Napriek tomu len polovica (49%) z nich dodržiava formálny postup riadenia veľkých alebo zložitých projektov a ešte menej (20%) používa štandardizovaný súbor nástrojov riadenia projektov vrátane podnikových systémov. Osemdesiat percent respondentov z prieskumov pritom verí, že riadenie projektov je kľúčovou kompetenciou, ktorá ich organizácii pomohla ich spoločnosti zostať konkurencieschopnou počas posledného hospodárskeho poklesu, avšak iba 27% o sebe tvrdí, že pri riadení projektov odvádzajú veľmi dobrú prácu a iba 10% sa považuje za vynikajúcich. Práve členovia sú našou najdôležitejšou devízou - oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

 

Viac

Zapojte sa do našich aktivít a spoznajte skvelých ľudí!

 

Veľmi významným poslaním našej kapitoly je organizácia spoločných podujatí pre členov PMI Slovakia a ostatných priaznivcov projektového riadenia - a to bez ohľadu na to, či ide o odborné alebo neformálne stretnutia. Projektový manažment nie je len o metodike a teórii, ale predovšetkým o aplikácií poznatkov a skúseností v praxi, preto sú rozširovanie obzoru a výmena skúseností neodmysliteľnou súčasťou osobnostného rozvoja každého projektového manažéra. A preto sa neváhajte zapojiť a využiť výhody členstva. Nemusí ísť pritom len o pasívnu účasť, veľmi radi uvítame záujemcov, ktorí by chceli prednášať na odborné témy poprípade ponúknuť svoje firemné priestory na naše akcie.