Vízia a poslanie

Vitajte na stránkach PMI Slovakia! 

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví. (Viac)

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Making project management indispensable for business results!

 

Výhody členstva

Zaujíma Ťa projektové riadenie?

Potom si na tej správnej adrese, lebo PMI poskytuje projektovým manažérom celý rad výhod:

Osobnostný rozvoj - semináre, školenia, prednášky, práca v odborných komunitách (​Viac)

Vedomosti - projektová metodika, PMI knowledhe base, vzorové dokumenty a šablóny, prístup k mnohým publikáciám (​Viac)

Networking - stretnutia s inými projektovými manažérmi, spoločné aktivity, výhody iných kapitol, zľavy na podujatia (​Viac)

Certifikácia - výber projektových certifikácií, orientácia v certifikačnom procese, program udržania certifikácie, možnosť získať PDUs na Slovensku (Viac)

Dobrovoľnícke aktivity - účasť na zaujímavých dobrovoľníckych projektoch a aktivitách PMI Slovakia (​Viac)

GET INVOLVED. STAY INVOLVED. MAKE THE MOST OF YOUR MEMBERSHIP!

 

Partneri

 

Projekt roka 2016

Súťaž “Projekt roka 2016” už vyhlásená!

Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter v spolupráci  s portálom efocus.sk vyhlasujú už 4. ročník súťaže Projekt roka.

Registrácia prebieha do 30.6.2016.

Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára: http://goo.gl/forms/eaDLacitcV. Súťaž sa otvorí, ak sa do nej v stanovenom termíne do 30. júna  zaregistruje 5 a viac prihlasovateľov projektov, ktorých po splnení tejto podmienky vyzve organizátor, aby vyplnili riadnu prihlášku a súvisiace dokumenty obsiahnuté v bode “k” podmienok súťaže (podmienky tu, alebo na stránke: http://bit.ly/1WAtsKW)

Neváhajte a zapojte sa!

 

Novinky

V poradí štvrté odborné stretnutie tento rok sa uskutočnilo v priestoroch AT&T. Miroslav Altman, ADP sa venoval vplyvom globálneho prostredia na programové výstupy a príprave, ktorú treba v takýchto situáciách absolvovať. Odborný výklad bol doplnený celým radom praktických príkladov.

Valnému zhromaždeniu a voľbám do predstavenstva predchádzala prednáška na tému WBS a ako k nej pristupovať. Prezentácia je k dispozícii tu.

Témou marcového stretnutia v HPE bola synergia v projektovom tíme.  PhDr. Mojmír Kališ, PhD vo svojej prezentácii vysvetlil, aké sú kľúčové schopnosti projektového manažéra na dosahovanie súladu v tíme. (Viac)

 

Publikácia: Projektové myslenie (PTBOK Guide)

Zľava pre členov PMI Slovakia 10%

Názov: PROJEKTOVÉ MYSLENIE, sprievodca súborom znalostí

Anglický názov: A Guide to the PROJECT THINKING Body of Knowledge (PTBOKTM Guide)

Autor: doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.

Počet strán: 512 (dvojjazyčne)

Počet obrázkov: 135 angl. + 135 slovensky.

Rozmery: 200 x 260 mm

Väzba: brožovaná

Vydanie: prvé, anglicko-slovenské

Rok vydania: 2015

ISBN: 978-80-971982-1-3

PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide) je prvá originálna anglicko-slovenská publikácia o základných a všeobecne platných princípoch projektového riadenia vydaná na Slovensku.

Autorom knihy je doc. Ing. Petr Všetečka, PhD., dlhoročný pedagóg, bývalý vysokoškolský učiteľ, dnes konzultant a školiteľ v oblasti riadenia projektov. Je senior projektový manažér, držiteľ  medzinárodných certifikátov projektového riadenia  IPMA Level B® a PRINCE2®, člen Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR). Je zakladateľom odborného portálu www.projektoveriadenie.sk.

Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE dáva návod „Ako uchopiť nápad, inováciu alebo zákazku a zrealizovať ju do úspešného konca“. Kniha veľmi názorným spôsobom a zrozumiteľným jazykom popisuje základné princípy prípravy, plánovania, realizácie a ukončenia ľubovoľnej aktivity (projektu). Preto je využiteľná ako pre pracovníkov neziskových organizácií, štátnej správy, vedeckých inštitúcií, pedagogických pracovníkov a študentov, tak aj pre manažérov slovenských či zahraničných firiem.

Kniha je vhodná pre široké spektrum čitateľov a môže slúžiť ako:

  • praktický manuál na riadenie projektov,
  • vnútroorganizačná metodika riadenia projektov a zákaziek,
  • učebnica projektového manažmentu,
  • a podobne.

Kniha môže veľmi dobre poslúžiť ako alternatívny anglicko-slovenský študijný materiál pre projektových manažérov organizovaných v Chapter PMI Slovensko. Kniha bola na slovenský trh uvedená slávnostným aktom krstenia v máji 2015. Knihu si môžete objednať na stránke: www.ptbok.com. Komerčná cena je 55 €. Pre členov Chapter PMI Slovensko je ponúkaná s 10% zľavou. Pri odbere viacerých kusov sú ponúkané výrazné množstvové zľavy, viacej na asistent@garantpp.sk.

 

Zrnko múdrosti

The essence of a project success lies not in the prioritization of activities it is composed of but in the prioritization of benefits that it provides.

"If you don’t fail it’s because you did not risk enough, and if you didn’t risk enough it’s because you didn’t put your whole self out there."

Carlos Barrabes


 

Najbližšie akcie

 Na Slovensku: 

PMI Slovakia

How Can A Project Manager Handle His/Her Occupancy and Balance His/Her Personal and Professional Life

23. júna, Bratislava

V regióne:

PMI Česká republika

Delivering project under extreme time pressure 

8. júna, Brno

Soft Skills - využití intuice v PM 

16. júna, Praha

PMI Austria

HAPPY PROJECTS 16

medzinárodná konferencia 

12. mája, Viedeň

   PMI World  

PMI® Africa Congress 2016

30.8.-1.9., Accra, Ghana


PMI® Global Congress 2016

North America

25.–27. september,
San Diego, CA, USA


PMO Symposium

6.–9. november
San Diego, CA, USA


 

Výsledky valného zhromaždenia

Zmeny vo vedení PMI Slovakia

Na základe stanov našej organizácie sa dňa 28. apríla 2016 uskutočnilo v Anasofte, Mlynská  dolina 41, 811 02 Bratislava, riadne valné zhromaždenie členov PMI Slovakia Chapter. Súčasťou programu bola hodnotiaca správa za rok 2015, zmeny stavov vynútené požiadavkami PMI a voľby členov predstavenstva. Nakoľko sa doterajší prezident, Ľubomír Slocík, rozhodol nekandidovať na ďalšie volebné obdobie, došlo k zmene vo vedení PMI Slovakia. Novým prezidentom sa stal doterajší viceprezident pre komunáikáciu Daniel Podolský. K zmene došlo aj na pozícii viceprezident pre externé vzťahy, keďže Jana Ohrablová sa svojej pozície vzdala.

Výsledky volieb:

  • Predseda predstavenstva  - Daniel Podolský
  • Viceprezident pre financie a majetok - Rastislav Igliar
  • Viceprezident pre podujatia - Peter Mikoláš
  • Viceprezident pre externé vzťahy - Ľubomír Slocík