PMI Slovakia Chapter je neziskovým občianským združením, ktoré reprezentuje slovenskú pobočku Project Management Institute®.

PMBOK nr. 6

PMBOK® Guide – Sixth Edition Coming 6 September

Príručka vedenia projektov (PMBOK® Guide) - šieste vydanie - je najnovšou verziou tohto vedúceho globálneho zdroja vedomostí a praktík pre projektových manažérov. PMBOK® pripravujú odborníci z praxe a experti za jednotlivé oblasti. Následne ju ešte pred jej publikovaním posudzuje a schvaľuje komunita riadenia projektov, aby sa ubezpečila, že vždy odráža aktuálny stav profesie.V reakcii na prieskum trhu a zákaznícke vstupy budú v aktuálnej verzii zahrnuté aj informácie o agilnom projektovom riadení.

By Project Managers, For Project Managers

Príručka PMBOK® - šieste vydanie (v angličtine) bude k dispozícii v tlačených a digitálnych formátoch 6. septembra. Preklady v ďalších 11 jazykoch budú k dispozícii v októbri. Členovia PMI si môžu stiahnuť 6. septembra digitálne kópie anglického jazyka a všetky už preložené verzie.

Zaujíma vás projektové riadenie? Potom ste na tej správnej adrese!

Dodávanie projektov včas a bez prekročenia rozpočtu je minimálnou požiadavkou na podnikanie pre väčšinu organizácií a v mnohých odvetviach je rozhodujúce pre dlhodobý úspech. 

 

Naše poslanie

V službách projektovej profesie, komunity a dobrovoľníkov pod Tatrami...

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví.PMI Slovakia Chapter je riadnou súčasťou medzinárodnej organizácie Project Management Institute (PMI). Zastrešujeme jednak profesionálov pôsobiacich na Slovensku a zároveň slúžime ako primárny kontakt pre celosvetovú sieť PMI, kedy napomáha výmene skúseností s inými kapitolami, expertmi združenými v PMI a odbornými fórami zameranými na špecifické oblasti projektového riadenia. Organizuje formálne i neformálne stretnutia lokálnych členov, podporujeme a spoluorganizujeme projektové podujatia na Slovensku, rozvíjame kontakty k akademickej obci a organizáciám i firmám pôsobiacim na poli projektového riadenia, sprostredkovávame informácie o zaujímavých podujatiach v blízkych krajinách, pomáhame s kariérnou orientáciou, profesionálnym rastom a získaním certifikácie. O dianí i najbližších aktivitách informuje svojich členov a fanúšikov prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a pravidelného newslettru.

Práve členovia sú našou najdôležitejšou devízou - oni robia z PMI to, čím je - úspešnou profesnou celosvetovou organizáciou. Sme združením, kde sa aj Ty môžeš realizovať i obohatiť svoje skúsenosti.

Viac

Zaraďte sa medzi elitu a staňte sa naším členom

Kompetencie riadenia projektov sa považujú za kľúčové pre podnikanie, no len málo orgánizácii zvláda projekty na výbornú alebo má zavedené konzistentné projektové procesy procesy.
 

Pôsobivých 90% respondentov prieskumov tvrdí, že manažment projektov je buď kritický (47%), alebo dosť dôležitý (43%), pokiaľ ide o ich schopnosť dodávať úspešné projekty a zostať konkurencieschopným.Napriek tomu len polovica (49%) z nich dodržiava formálny postup riadenia veľkých alebo zložitých projektov a len málo (20%) používa štandardizovaný súbor nástrojov riadenia projektov vrátane podnikových systémov. Osemdesiat percent respondentov z prieskumov verí, že riadenie projektov je kľúčovou kompetenciou, ktorá ich organizácii pomohla ich spoločnosti zostať konkurencieschopnou počas posledného hospodárskeho poklesu. Napriek tomu iba 27% o sebe tvrdí, že pri riadení projektov odvádzajú veľmi dobrú prácu a iba 10% sa považuje za vynikajúcich.