Víťaz súžaťe “Projekt roka 2017” vyhlásený!
 

Najlepším Projektom roka 2017 je „Service Availability Management“ spoločnosti T-Systems Slovakia

 

Piaty ročník súťaže Projekt roka 2017, ktorý vyhlasuje slovenská Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter v spolupráci s portálom efocus.sk, pozná svojho víťaza. Stal sa ním projekt T-Systems Slovakia „Service Availability Management“.

Cieľom súťaže je prezentovať  príklady úspešného zvládnutie celého procesu riadenia projektov, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje dodržanie celkových nákladov a plánovanú implementáciu. Prieskumy v oblasti projektového riadenia v SR nám hovoria, že takmer 15 percent projektov prekročí rozpočet o 21 až 50 perc.  a  až 30 percent projektov prekročí stanovený termín o viac než 20 perc. V termíne a v rozpočte skončí len každý druhý projekt!  Nominované projekty reprezentujú to najlepšie, čo sa z hľadiska projektového riadenia  na Slovensku zrealizovalo.

Víťazný projekt – Service Availability Management – preukázal vysokú úroveň projektového riadenia a je výsledkom spolupráce dvoch nadnárodných spoločnosti: T-Systems a Hewlett Packard Enterprise. Projekt riešil dizajn, vývoj a implementácia riešenia pre monitoring a manažment systémov na báze nástrojov od Hewlett Packard Enterprise (Service Availability Management, v skratke SAM). Z hľadiska bezpečnosti bolo potrebné vyriešiť architektúru pre správu vysoko citlivých informácií. Išlo teda o plné nahradenie súčasného riešenia novým riešením SAM globálne, bez akéhokoľvek dopadu na zákazníka a prevádzku. Pričom nastala globálna migrácia viac ako 50 000 serverov/systémov do SAM do konca marca 2017. Medzinárodný projektový tím tvorilo 80 členov priamo riadených projektovými manažérmi. Multikultúrne prostredie bolo jedno z najväčších výziev projektu, nakoľko projektový tím tvorili zmiešané multikultúrne a profesné kolektívy z krajín ako Nemecko, Slovensko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Švajčiarsko, Singapur, Malajzia, Južná Afrika, Brazília, Mexiko a USA.

 

Prezentácia projektu

 

Druhé miesto v súťaži Projekt roka obsadilo Mesto Považská Bystrica za „Obnovu národnej kultúrnej pamiatky Považský hrad“. Považský hrad je jediná národná kultúrna pamiatka vo vlastníctve mesta a je tomu desať rokov odkedy mesto urobilo prvý krok pre jeho obnovu, pre realizáciu veľkého investičného projektu. Projektový tím bol zostavený z odborníkov nielen z oblasti pamiatkovej ochrany, implementácie projektov štrukturálnych fondov, ale aj z oblasti statiky a geológie.

 

Prezentácia projektu

 

Tretie miesto v súťaži patrí projektu ČSOB Leasing Elektronická zmluva. Riešenie umožní vytvárať, podpisovať, spracovávať, archivovať a spravovať zmluvnú dokumentáciu ČSOBL v elektronickej podobe s možnosťou využitia elektronického podpisu pre všetky ČSOBL produkty v zmysle platnej legislatívy a interných predpisov ČSOBL.

 

Prezentácia projektu

 

Srdečne gratulujeme!