Často kladené otázky

 

Členstvo v PMI

Koľko stojí členstvo v PMI?

Aktualizovaný cenník členstva nájdete na webe PMI.org

Členské

 

K 1. 1. 2017 sú ceny nasledujúce:

  • Štandardné členstvo - 129 USD / rok (+10 USD jednorazový registračný poplatok)
  • Členstvo pro študentov - 32 USD / rok
  • +20 EUR / rok v PMI Slovakia, ak sa chcete zapojiť lokálne a využiť tak spojené výhody

Musím byť členom globálnej PMI, aby som získal členstvo v PMI Slovakia?

Áno, slovenská pobočka PMI je nedeliteľnou súčasťou PMI a poskytuje lokálne služby nad rámec globálnej PMI v zmysle katalógu služieb. Na to, aby ste sa stali členom PMI Slovakia, musíte byť najprv členom PMI.

 

Aké zľavy ponúka PMI?

PMI ponúka zľavy pri:

  • Podujatiach organizovaných PMI
  • Pri poplatkoch pre certifikačné skúšky
  • Pri obnovení certifikácie
  • Pri publikáciách a iných produktoch ponúkaných PMI

 

Certifikácia

Akú certifikáciu si mám vybrať?

Charakteristiku všetkých certifikácií PMI a ich kvalifikačných požiadaviek nájdete na webe PMI.org.

 

Certifikácie

 

Najrozšírenejšou a najčastejšie žiadanou certifikáciou je PMP (Project Management Professional).

 

Aká je výška poplatkov za absolvovanie skúšky pre certifikáciu PMP (Project Management Professional)?

Aktuálnu výšku poplatku za absolvovanie skúšky nájdete v sekcii PMP Credential Fees publikácie PMP Handbook.

 

PMP príručka

 

V tejto publikácii nájdete tiež všetky ďalšie podrobnosti spojené s certifikáciou PMP, štruktúrou testov a certifikačným procesom.

 

Aké sú kvalifikačné predpoklady pre absolvovanie skúšky certifikáciu PMP (Project Management Professional)?

Popis kvalifikačných predpokladov, ktoré je nutné splniť nájdete v sekcii PMP Credential Fees publikácie PMP Handbook

 

PMP príručka

 

V tejto publikácii nájdete tiež všetky ďalšie podrobnosti spojené s certifikáciou PMP, štruktúrou testov a certifikačným procesom.

 

Ako sa pripraviť na skúšku PMP (Project Management Professional)?

Súčasť kvalifikačných predpokladov je aj kontaktné školenie v oblasti projektového riadenie v predpísanom rozsahu. Toto kritérium najlepšie splníte absolvovaním prípravných kurzov k certifikáciu u registrovaných poskytovateľov (REP) prípadne návštevou podujatí poskytovaných priamo PMI. Ďalej je vhodné naštudovať si poslednú verziu projektových štandardov PMI tzv. PMBOK Guide. Digitálna kópia tejto publikácie je členom PMI prístupná zdarma.

 

PMBOK

 

Tiež je účelná naštudovať si odporúčanú literatúru.

Viac

 

Kde môžem absolvovať certifikačnú skúšku?

Skúšku možno absolvovať v ľubovoľnej krajine vrátane Slovenska v akreditovaných testovacích centrách. Zoznam nájdete tu:

https://www.prometric.com/en-us/clients/PMI/Pages/landing.aspx

V hornej časti stránky najprv vyberte box s príslušnou skupinou certifikácií (PMP / PgMP a pod. alebo CAPM / PMI-Agile a pod.) a potom kliknite na Locate a Test Center. Vyberte v zozname možností Slovakia (alebo inú krajinu) a na nasledujúcej obrazovke ešte raz zvoľte možnosť Locate a Test Center.

 

Certifikáty vystavuje priamo Project Management Institute v USA, www.pmi.org