Predstavenstvo

Prezident PMI SK: Daniel Podolský, PMP

Viceprezidentka pre profesionálny rozvoj: Pavol Bandura, PMP

Viceprezident pre financie: Viktoria Sokur, PMP

Viceprezident pre služby členom: Peter Mikoláš, PMP

Viceprezident pre podujatia: Geovanna Ortiz, PMP

Viceprezident pre externé vzťahy: Ľubomír Slocík, PMP 

Viceprezident pre komunikáciu: Robert Srnka, PMP 

PMI Slovakia

Mlynská dolina 41

811 02 Bratislava

Slovak Republic

e-mail:

web: http://www.pmi.sk

IČO: 42259509

DIČ: 202356401

Customer Care Global Operations Center

14 Campus Boulevard

Newtown Square, PA 19073-3299

USA

E-mail: Toll number: +1-610-356-4600

Toll free number:
1-855-746-4849

Fax:
+1-610-482-9971

Canada Toll Free Number: 1-855-746-4849

Mexico Toll Free Number: 1-844-211-3037

Live chat with us: Monday - Friday 10:00 a.m.–6:00 p.m. U.S. EDT (GMT -4).