Ty. Certifikovaný projektový manažér.

Vo svete, ktorý je čoraz viac projektový, zaručujú profesionálne certifikácia PMI, že ste pripravení spĺniť požiadavky projektov a zamestnávateľov po celom svete.

Certifikácia

Vypracované praktickými projektovými manažérmi pre praktizujúcich projektových manažérov...naše certifikáty sú založené na rigoróznych štandardoch a výskume na poli projektového riadenia tak, aby odrážali reálne potreby profesie a organizácií. Vďaka certifikáciám PMI, ktorá zviditeľní vaše meno, môžete pracovať prakticky v každom odvetví, kdekoľvek na svete a s akoukoľvek metodikou pre projektové riadenie. Schopnosť riadiť projekty jedna z najdôležitejších schopností, po ktorej siahajú organizácie a jej význam neustále rastie – jedna pätina svetového HDP alebo viac než 12 biliónov USD sa ročne minie na projekty. Projektový manažment ovplyvňuje strategickým spôsobom schopnosť 64% organizácií vo svete. Štúdia PMI 2014 Pulse of the Profession® zistila, že organizácie, ktoré majú aspoň tretinu svojich PM certifikovaných ako PMP, sú schopné podávať lepšie výkony.
 
Naša profesionálna certifikácia zaručí, že projektoví manažéri sú pripravení čeliť aktuálnym výzvam na celej zemeguli. PMI ponúka komplexný certifikačný program pre rôzne stupne vzdelania i skúseností založený na rigoróznych štandardoch a výskume, ktorý zaručuje uplatnenie sa v akomkoľvek odvetví kdekoľvek na svete. Osem v súčasnosti platných certifikátov sa teší globálnej akreditácii, nakoľko spĺňa požiadavky väčšiny zamestnávateľov. Aj na Slovensku sa požiadavka na certifikáciu vyskytuje pri obsadzovaní relevantných pozícií čoraz častejšie. Oboznámte sa s PMI certifikáciami a vyberte si tú najvhodnejšiu pre seba. Rozviňte svoje schopnosti naplno a pustite sa do riešenia problémov vyzbrojený(á) najnovšími poznatkami.
Bez ohľadu na to, kde sa práve vo svojej kariére nachádzate, máme pre vás vhodnú certifikáciu.

PMP® Project Management Professional (PMP)®

PMP je zlatý štandard projektovej certifikácie. Ako celosvetovo uznávaný a požadovaný certifikát PMP osvedčuje vaše kompetencie v roly projektového manažéra, ktorý dokáže riadiť projekty i projektové tímy.  

PgMP® Program Management Professional (PgMP)®

Je určený pre tých, ktorí riadia viaceré a komplexné projekty, ktorými sa napĺňajú strategické potreby a ciele organizácie.  

PfMP® Portfolio Management Professional (PfMP)®

Certfikát portfolio manažéra dokladuje pokročilé vedomosti a skúsenosti v oblasti správy a riadenia projektového portfólia. PfMP osvedčuje schopnosť koordinovať manažment jedného či viacerých portfólií projektov a programov za účelom naplnenia organizačných cieľov. 

CAPM® Certified Associate Project Management (CAPM)®

CAPM preukazuje zvládnutie základných poznatkov, procesov a terminológie projektového riadenia. 

PMI-PBA® PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®

PMI-PBA zvýrazňuje odbornosť v oblasti business analyzy. Dokladuje schopnosť držiteľa efektívne pracovať s dotknutými stranami pri definícii ich potrieb a požiadaviek a stanovení výstupov projektu, ktoré odrážajú požadované komerčné prínosy. 

PMI-ACP® PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Služi pre tých, ktorí veria, v agilné a flexibilné postupy v projektovom riadení. Vyžaduje kombináciu školení, skúseností a skúšku a zahŕňa postupy ako SCRUM, XP, LEAN a Kanban.

PMI-RMP® PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

PMI-RMP dokladuje špeciálne vedomosti a poznatky v oblasti posudzovania a riadenia projektového rizika vrátane postupov na ich potláčanie resp. elimináciu. 

PMI-SP® PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Certifikátom PMI-SP sa preukazujú nadštandartné vedomosti a skúsenosti v oblasti prípravy a plnenia časového harmonogramu projektu.

 Potrebujete poradiť s certifikáciou?