Silný manažérsky základ tvorí fundament našej profesie a základ úspechu v praxi.